Inmiddels ben ik bijna twee jaar actief binnen ProjectYou. Vanuit mijn persoonlijk ontwikkeltraject krijg ik dan ook steeds meer de behoefte uit te dragen waar ik voor sta. Resultaat is een zoektocht naar mijn missie. Dit doe ik door terug te blikken en na te gaan welke projecten het meeste indruk op mij hebben gemaakt. Hierbij valt op dat ik de meeste voldoening haal uit samenwerkingstrajecten.

Zoals je waarschijnlijk wel weet beschikt elke organisatie over een missie en een visie. Hierin wordt antwoord gegeven op wat je wilt bereiken en waar je voor staat. Hoewel er vele verschillende interpretaties en definities zijn van een missie, ben ik benieuwd wat het voor mij inhoudt. Voor mij betekent het op dit moment antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar sta ik voor?
  • Met welke persoonlijke talenten kan ik hier een bijdrage aan leveren?
  • Hoe kan ik mensen om mij heen met mijn persoonlijke missie inspireren en raken?

Tja, het zijn best pittige vragen waar ik niet zo een-twee-drie een antwoord op heb, maar dat is ook niet erg. Ik merk dat er al een positieve energie los komt, door er enkel over te denken en te praten. Het zorgt er namelijk voor dat ik een onderdeel van mijn identiteit in woorden kan gieten en vervolgens kan delen met mensen om mij heen.

Zo zat ik een paar weken geleden op het terras met een goede vriend van me. Hij vroeg me wat ik het leukste vind in mijn werk. Toen gaf ik aan dat ik oprecht gelukkig word als ik in een project verandering zie in de houding van mensen ten aanzien van een samenwerking met anderen. Van gesloten naar meer open en ontvankelijk voor elkaar. En hoe spannend, lastig en vaag het ook is, elkaar toch willen opzoeken vanuit de overtuiging dat je samen meer kan bereiken dan alleen.

Ik denk dat een persoonlijke missie mij richting kan geven in de waan van de dag, die we waarschijnlijk allemaal wel herkennen. Dit zodat ik niet uit het oog verlies wat voor mij van belang is. Mijn missie is als het ware een kompas die het gemakkelijker maakt om keuzes te maken.

Met mijn persoonlijke missie op zak kan ik beter verkondigen waar ik voor sta en wat het is waarmee ik een bijdrage kan leveren aan de organisatie. Ook helpt het mij gedurende een project uit te dragen waar ik in geloof en op welke manier ik daar vorm aan wil geven.

Mijn persoonlijke missie zoals ik hem nu heb geformuleerd luidt als volgt:

Ik wil mensen en organisaties met elkaar verbinden en laten samenwerken.

Ik geloof er namelijk in dat samenwerking altijd de beste optie is. Dat vanuit een verbinding en door samen te werken geweldig werk verzet wordt. Dit kan op grote schaal middels een omvangrijk samenwerkingstraject, maar ook op kleinere schaal door een tweetal mensen dichter bij elkaar te brengen. Hoe ik dat wil doen en welke persoonlijke waarden hierbij om de hoek komen kijken ben ik nog aan het ontdekken. Kortom: het is een proces waar ik nog midden in zit.

Ik vind het heel gaaf om hier mee bezig te zijn en met anderen van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Ik ben daarom ook benieuwd of jij wel eens nadenkt over je persoonlijke missie? Zo ja, wat is die dan? En verandert die missie stiekem wel eens?

 

Geschreven door: Daniël van Hees

Recent Posts