Visie

WIJ ZIJN...

… een sociale onderneming waar plezier centraal staat, je aangesproken wordt op je talenten en iedereen zowel leidend als volgend kan zijn. Een organisatie waar alles een kans om te leren is. En waar we in eerlijkheid en oprechtheid samenwerken met mensen en organisaties. We zijn een vaste partner voor organisaties die op een andere manier willen samenwerken met jong talent. Die samen met ons anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst. En het creëren van kansen verkiezen boven het behouden van de status quo.

WIJ LEREN...

… om te leren. Afstuderen betekent niet dat leren stopt. De overgang van studie naar werk vraagt om aandacht. We omarmen dat we als starter nog niet precies weten waar we onze positieve energie het best kwijt kunnen. Leidinggeven of uitvoeren? Handenwerk of hoofdwerk? Fietsend of met de auto naar je werk? Tegenstellingen genoeg. Wie het weet mag het zeggen. Onze opdracht is om te leren waar de behoeften van de wereld en onze talenten elkaar kruisen. Dat is een proces, en daar gaat het om. Meer dan om het doel.

WIJ ZIEN...

… een wereld die voortdurend beweegt: de scheiding tussen werk en privé vervaagt, werk wordt flexibeler ingericht en zingeving staat steeds vaker centraal. Met beweging komt onzekerheid en twijfel. En nu de veranderingen elkaar zo snel opvolgen, beseffen we dat onzekerheid en twijfel constanten zijn geworden. Door dit als uitgangspunt te nemen, kunnen we er ons voordeel mee doen. Altijd in beweging zijn, betekent dat er nooit iets af is. Zodra we dit omarmen gaat er een wereld voor ons open.

Werken bij ProjectYou

OP PROJECTBASIS

Zowel met starters als met opdrachtgevers werken we op projectbasis. Dat wil zeggen dat we niet aan de slag gaan zonder een duidelijk beeld van wat er inhoudelijk gevraagd wordt en hoeveel uren we te besteden hebben.

IN EEN TEAM

De kracht van ProjectYou zit in de samenwerking. Naar opdrachtgevers is er één duidelijk aanspreekpunt, aan de achterzijde zijn we een team: je betrekt anderen bij je opdracht en draagt bij aan de opdrachten van anderen.

FOCUS OP ONTWIKKELING

Leren en ontwikkeling staan bij ons centraal. Zowel in de projecten en onderzoeken als op de Vijfde Dag en tijdens het individuele ontwikkeltraject staat jouw ontwikkeling centraal. Kwaliteit is hier een logisch gevolg van.

In alles wat we leren en doen gaan we uit van de volgende kernwaarden:

 • Lerend Vermogen

  Op eigen kracht van nieuwe inzichten en ervaringen leren

 • Co creatie

  Elkaars talenten benutten richting een gezamenlijk doel

 • Ontdekkingskracht

  Op eigen initiatief kansen opzoeken en uitdagingen aangaan

 • Vakmanschap

  Projecten en onderzoeken met goed resultaat afronden

 • Eigendraadsheid

  Zonder je af te sluiten voor anderen je eigen draad blijven volgen

De reis van ProjectYou

1. De Oproep

Het verhaal begint in Nijmegen, waar twee goede vrienden wonen. De ambitieuze en filosofische Tim en de idealistische en dromerige Julien. Beiden een diploma, een hoop motivatie en dromen op zak. Om ergens mee naar toe te gaan. Maar waarheen? Julien ontdekt dat veel jonge starters zoekende zijn wanneer hij een groep vrienden op een werkdag thuis ziet zitten. Waarom? Ervaring. Ervaring die er niet is. Tim komt tijdens een onrustige nacht in een tent in Frankrijk een vergelijkbaar inzicht: kennis en dromen zijn niet genoeg om te weten wat je kwaliteiten zijn en waar je naar toe wil. Tim, met de idealen van Julien in zijn achterhoofd, gaat op zoek naar een oplossing. Het vinden van een eerste baan is moeilijk. Ervaring is een vereiste, maar de kans op ervaring moet je eerst krijgen. Er moet verandering komen.

2. De Helpers

Het is uiteindelijk Arie de Vries die ervoor zorgt dat Tim en Julien uit de startblokken schieten. Arie is ook op zoek naar een nieuwe manier van werken: een platte organisatie, gericht op zingeving. Daarnaast deelt hij dezelfde frustratie als de jongens: talentvolle starters moeten de kans krijgen om met hun werk betekenis te kunnen geven aan hun wensen, idealen en kwaliteiten. Arie, als aanjager en motivator van wat op dat moment een ruwe diamant is, creëert de ideale omgeving om te gaan bouwen aan een nieuwe organisatie.

3. De drempel

Als de reis makkelijk zou zijn geweest zou er al eerder iets als ProjectYou zijn ontstaan. De eis van meerdere jaren werkervaring die in veel vacatures voorkomt verhult de aanname dat pas afgestudeerden niet in staat zijn om waarde toe te voegen. De bron van dit initiatief is de rotsvaste overtuiging dat dit niet klopt. Het enige wat nodig is, zijn kansen om het te bewijzen. Zonder ten onder te gaan aan een alles verslindende bewijsdrang, en zonder het maken van fouten te willen verbannen. Als we naar een toekomst willen waarin mensen met plezier en passie hun werk doen, moeten we nu investeren in hun ontwikkeling.

4. De beproevingen

Het ideaalbeeld van Tim en Julien is een organisatie waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt. Alles gezamenlijk beslissen, geen enkele vorm van hiërarchie. Al snel breidt het team uit. In het voorjaar van 2015 zijn Eva en Siem aangesloten. Dit zijn de helden die ProjectYou hebben gemaakt tot wat het nu is. Zij hebben ook aan de wortel gestaan van het loslaten van het ideaalbeeld. Een juridische werkgever-werknemer relatie brengt ook een verschil in verantwoordelijkheid met zich mee. Of je dat nu wil of niet. Voor Tim en Julien was een droom aan duigen. Er ontstond echter ook hernieuwde energie.

5. De schat

De waarde van ProjectYou is ontstaan in en door mensen. Eva, Siem, Thomas en later ook Daniël en Lauke, hebben evenveel gebracht als gehaald. Het concept is hier tot leven gekomen. Vier dagen werken, en de Vijfde Dag gebruiken om te ontwikkelen. Stil staan bij wat je aan het doen bent, waarom je dat doet en wat het met je doet. Het zijn de reflecterende vragen die een natuurlijk leerproces op gang brengen. De vakkundige, co-creërende, cigendraadse professional die op ontdekking gaat en blaakt van het lerend vermogen. Dat is het ultieme doel van iedereen die bij ProjectYou aansluit.

6. De vlucht

Het is niet altijd makkelijk. Soms zijn er fantasieën over een andere ‘gewone baan’. De teleurstellingen zijn erg groot. Met name in het begin van 2015 wordt het duidelijk dat er nog heel veel werk te doen is. Wat zijn we nu precies? Wat doen we, en waarom pakken we het zo aan? Vragen waar geen duidelijk antwoord op is. Ook is er het besef dat de reis door moet gaan. Tegenslagen horen erbij. De missie is te belangrijk om op te geven. We moeten en zullen doorgaan.

7. De terugkeer naar de wereld

In de zomer van 2015 wordt ProjectYou opnieuw uitgevonden. Met een schone lei wordt er begonnen aan een nieuw ontwerp. Al snel merkt ProjectYou dat de ingrediënten aanwezig zijn maar het recept bijgesteld moet worden. Onduidelijkheden worden duidelijk gemaakt en er worden duidelijke doelen gesteld. Als we willen voortbestaan hebben we kansen nodig om ons talent te laten zien. Ons verhaal mag beter naar buiten worden gebracht en ook de harde kant van de organisatie verdient aandacht. In het najaar van 2015 dienen nieuwe kansen zich aan. Het voelt als een verademing. Hard werken loont. Talent komt tot uiting.

8. De realiteit

ProjectYou is nog een jong initiatief. De stam is inmiddels stevig verankerd in de samenleving. Het is een team van kwetsbare helden geworden, waarbij iedereen elkaar steunt in ontwikkeling, resultaten en leermomenten. Het doel is steeds duidelijker geworden: een vaste partner worden voor organisaties die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van talenten, of dat nu in het onderwijs, zorg en welzijn of de overheid is. ProjectYou staat voor talent en voortdurende ontwikkeling. ProjectYou is Talent in Ontwikkeling.

Portfolio | Under construction!

ONDERZOEKEN & ADVISEREN

Probleemverheldering | Verbinding tussen onderwijs en werkveld | ROC Nijmegen | 10/2016

Wens Een goede verbinding tussen de opleidingen van de sector Economie en het bijbehorende werkveld.

Opdracht Interview een aantal stakeholders van de sector Economie met de vraag of zij zich herkennen in het beeld dat de sector geen eenduidig gezicht heeft, wat mogelijke oorzaken en wat mogelijke gevolgen daarvan zijn.

Resultaat Een heldere beschrijving van de uitdaging waar de sector Economie voor staat, weergegeven in een model van oorzaak en gevolg.

probleemanalyse ROC

Vervolg Na een presentatie in het MT zijn we in gesprek gegaan over hoe we deze uitdaging aan kunnen pakken.

Haalbaarheidsonderzoek | Big Data in het sociale domein | NIM Maatschappelijk Werk | 2/2016

Wens De voordelen van nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van ICT beschikbaar maken voor het sociaal somein.

Opdracht Onderzoek of en hoe het haalbaar is om op korte termijn te starten met een toepassing van sociale big data (Alex Pentland, MIT) in de organisatie, met als doel de samenwerking van teams te verbeteren.

ResultaatEen uitgewerkt projectplan inclusief begroting en planning over drie mogelijke scenario’s waarin sociale big data toegepast kunnen worden in het sociaal domein:

 • Samenwerking zoeken met een onderwijsinstelling in Nederland en MIT
 • Samenwerking zoeken met andere externe partijen in Nederland
 • Op eigen kracht een pilot draaien

VervolgOp basis van de resultaten is besloten het plan op dat moment niet ten uitvoer te brengen. Op dit moment (2/2017) zijn we echter weer in gesprek om het projectplan nieuw leven in te blazen.

Best Practice onderzoek | Startup Ecosystemen in Nederland | Gemeente Nijmegen 12/2015

Wens Een ecosysteem creëren in Nijmegen waarbinnen startups zich snel kunnen ontwikkelen.

Opdracht Maak een ronde langs bestaande ecosystemen in grote steden (Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, etc.) en verzamel informatie over de inrichting van de fysieke plekken, de financiering, het ontwikkelprogramma voor de startups, de rol van grote ondernemingen en de profilering van het ecosysteem.

Resultaat Een beknopt rapport met 7 uitgewerkte tips voor de gemeente Nijmegen:

 1. Onderzoek wat Nijmegen uniek maakt
 2. Werk met diverse partijen aan een collectieve aanpak
 3. Spreek de taal van de startups
 4. Werk volgens de Lean Startup-methode
 5. Wees bewust van het startups een hype zijn
 6. Een florerend ecosysteem kost tijd
 7. Veranker het thema ondernemerschap in het onderwijs

Vervolg Kort na ons onderzoek heeft de gemeenteraad van Nijmegen budget beschikbaar gesteld voor het opzetten van Startup Nijmegen. Inmiddels is er een samenwerking met Startup Arnhem.

VERNIEUWEN

Medezeggenschap | Spiegelgesprekken cliënten | AMW-ML/CJG-ML | 3/2017

Wens  Cliënten op een andere manier betrekken bij de organisatie (maatschappelijk werk) dan via een cliëntenraad.

Opdracht  Ontwikkel en organiseer een drietal spiegelgesprekken met cliënten en zorg dat de resultaten van die gesprekken worden ingebed in de organisatie.

Resultaat Een volledig en uitvoerig draaiboek voor de spiegelgesprekken, waarin van werving van de cliënten tot inbedding van de resultaten beschreven is welk proces gevolgd kan worden. Dit draaiboek wordt overgedragen aan een verantwoordelijke binnen de organisatie, die de spiegelgesprekken in de toekomst gaat organiseren.

Vervolg De spiegelgesprekken worden periodiek georganiseerd door de organisatie zelf.

Talentontwikkeling | Jongeren onder begeleiding een app laten bouwen | Wel.kom

Wens  Jongeren bouwen onder begeleiding een app voor smartphones, met als doel hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Opdracht  Onderzoek wat er voor nodig is aan mensen en middelen om jongeren onder begeleiding een app te laten bouwen.

Resultaat  Een uitgebreid productplan met aandacht voor de context waarin de app ontwikkeld wordt, welke functie de app zou moeten hebben, welke talenten ontwikkeld worden en wie er betrokken moeten worden bij dit project. Dit plan is ontstaan door in gesprek met jongeren, jongerenwerkers, app-ontwikkelaars en hogescholen.

Vervolg  Wel.kom gaat verder met de uitvoering van dit plan.

Festival | Positieve verbinding tussen jong en oud | Radboudumc, afdeling Geriatrie | 5/2015

Wens Studenten op een positieve manier in contact brengen met ouderen en ouderdom, met als doel vooroordelen en stereotypen te ontkrachten en de verbinding tussen deze groepen te vergroten.logo met datum wit

Opdracht Organiseer een uniek festival voor studenten waar het thema ‘ouderdom’ op allerlei manieren en op een positieve, ludieke manier terugkomt.

Resultaat Op 21 mei 2015 heeft in Lindenberg het Oud Nieuws Festival plaatsgevonden. Er waren 300 bezoekers van alle leeftijden, die hebben genoten van een divers programma vol muziek, cabaret, kunst, wetenschap, sprekers, vintage kleding, boekpresentaties, en nog veel meer.

Vervolg We zijn in gesprek geweest met de studievereniging van de medische faculteit, om te onderzoeken of we een tweede editie konden organiseren.

POSITIONEREN

Strategie | Groepsgesprekken met stakeholders | Punt Welzijn
Strategie | Groepsgesprekken met stakeholders | AMW-ML/CJG-ML

Communicatie | Communicatieplan & Vergroten Social Media impact | Crux Creaties

Communicatie | Communicatieplan & Functioneel ontwerp website | Wel.kom

SAMENWERKEN

Werkconferentie | Integraal samenwerken aan problematiek jongeren 18-23 | Pluryn
Procesbegeleiding | Collectieve aanpak vluchtelingen welzijnspartijen | Noord- en Midden-Limburg
Procesbegeleiding | Samenwerking Welzijn, Cultuur & Bibliotheek | Weert
Procesbegeleiding | Herijken bestaansrecht en functioneren adviesraad | HAN Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

ONDERSTEUNEN

Directieondersteuning | Kennisverzameling en advies | ZZG Zorggroep
Managementondersteuning | Projectmatig werken | CMWW
Managementondersteuning | Monitor analist en projectmedewerker | Gemeente Nijmegen

ONTWIKKELEN

Training | Projectmanagement
Workshop | Netwerken voor starters
Workshop | Persoonlijk ontwikkelplan
Workshop | Wat zijn mijn waarden?